Quick Contact Informatie

We Build 4 You is een professionele onderneming die aldoor streeft naar het hoogste resultaat.

icon_widget_image Ma - Za 08:00 - 17:00; Zondag - GESLOTEN icon_widget_image Haringkade 18, 1976 CP IJmuiden icon_widget_image + (31) 0255 21 22 72 icon_widget_image [email protected]

Blog

Deskundige bouwbegeleiding is een must!

Deskundige bouwbegeleiding is een must!

Het verbouwen of nieuw bouwen van een bouwwerk is een ingewikkeld en tijdrovend proces dat goed moet worden begeleid, om kosten te beperken en onaangename verrassingen te vermijden. Een goede bouwbegeleiding is dan ook een must.

De bouw is de grootste sector van het land en kent vele facetten. Onze bouwbegeleiders zijn getraind om over deze verschillende facetten advies te geven en het bouwtraject soepel te laten verlopen. De projectleiders en werkvoorbereiders van We Build 4 You bereiden het werk nauwkeurig voor en coördineren ook tijdens de bouw de realisatie tot oplevering.

We Build 4 You denkt met u mee, werkt resultaatgericht en houdt daarbij rekening met uw wensen en belangen. We stellen een praktisch plan van aanpak op, en begeleiden u bij de selectie van de juiste partijen. We beschikken over een uitgebreid netwerk aan partners en waken erover dat er kwaliteit wordt afgeleverd.  Hierbij houden we rekening met uw persoonlijk budget, uw voorkeuren en zorgen we ervoor dat alles in lijn met de vooropgestelde planning verloopt.

 

Wanneer heb je bouwbegeleiding nodig?

Het bouwen of verbouwen van een huis is een moeilijk én duur proces. Er moet vaak snel worden beslist en er duiken regelmatig onvoorziene kosten op. Als je dit allemaal in goede banen wil leiden en problemen met de aannemer zoveel mogelijk wenst te vermijden, beroep je je best op een bouwbegeleider. De bouwbegeleider is een tussenpersoon tussen jezelf en de aannemer. De bedoeling is dat je zo kosten bespaart, er duidelijk wordt gecommuniceerd en discussies worden vermeden.

Als je niet in het vak zit, dan besef je vaak niet wat er allemaal komt kijken bij een verbouwing of nieuwbouw. Je beschikt niet over het nodige vakjargon, laat staan dat je op de hoogte bent van de allerlaatste wet- en regelgeving.

Wat doet een bouwbegeleider nu net?

Een bouwbegeleider verstrekt neutraal advies en waakt erover dat de verschillende partijen zich aan de afspraken houden (hier handelt het dan meestal over de aannemer). Er wordt nagegaan of het werk wel goed wordt uitgevoerd en of de bouwverplichtingen worden nageleefd. Wanneer van toepassing, verzorgt de bouwbegeleider ook het contact tussen de aannemer en de architect. Mocht er dan een discussie ontstaan, dan fungeert de bouwbegeleider als woordvoerder voor de klant.

 

 

Volgende punten moeten in de bouwbegeleiding worden voorzien:

 • Het maken van een bouwplanning;
 • Het behartigen van uw belangen;
 • Het houden van toezicht op de uitvoering van het werk;
 • Het naleven van wet- en regelgeving;
 • Het maken van bouwkundige tekeningen;
 • Het zorgen voor een constructieve berekening;
 • Het indienen van een vergunning;
 • Het zorgen voor overleg met de aannemer;
 • Het bewaken van bouwbudget en kwaliteit;
 • Het controleren van uitgevoerde werkzaamheden;
 • Het vooraf signaleren van mogelijke knelpunten;
 • Het begeleiden van bouwvergaderingen en het maken van bouwverslagen;
 • Het opleveren van het werk volgens de gemaakt afspraken.

Wanneer moet je je laten begeleiden?

Bouwbegeleiding kan in elk stadium van een project worden aangegaan, er is geen vast moment dat dit moet. Je kunt ervoor kiezen om direct alles uit handen te geven of alleen een bouwadvies aan te gaan i.v.m. de nazorg. Misschien wil je alleen maar de uitvoering laten begeleiden, of enkel het offertetraject uitbesteden.  Hoe je dit wil uitwerken kies je zelf, maar je kunnen je hierbij wel adviseren.  Hoe je dit het best aanpakt hangt vaak ook af van de aard en de grootte van het project. Een dakkapel heeft natuurlijk minder toezicht nodig dan een nieuwbouw.

Kan ik zelf de bouwbegeleiding oppakken?

Steeds vaker kiezen mensen die gaan bouwen of verbouwen ervoor om de bouwbegeleiding zelf op te pakken. Vaak om kosten te besparen, maar ook omdat ze het interessant vinden om te doen en zich zo volledig betrokken voelen bij hun project. Maar meestal kom je er als leek wel vrij vlug achter dat een bouwproject vaak aardig wat voeten in de aarde heeft.

Of je de bouwbegeleiding zelf kan doen of best laat doen, hangt vooral van je kennis en ervaring af. Het begeleiden van een werf is een beroep waarvoor je kennis en ervaring nodig hebt. Een bouwproject moet vooraf worden gepland en vereist een efficiënte coördinatie. Er moeten bouwmaterialen worden geregeld, puin moet worden afgevoerd, eventueel moeten er hulpmiddelen worden ingehuurd en er moet worden overlegd met de gemeente.

Alle partijen in de bouw krijgen bij (ver)bouwen te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld het Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht. De gemeente controleert of opdrachtgevers zich aan deze wetten en regels houden. Maar in de Nederlandse regelgeving moet je dan ook nog eens rekening houden met Europese wetten. Zo zijn er regels i.v.m. bouwproducten en energieprestaties van gebouwen. Dit alles is niet evident!

Wanneer je zelf je project wenst te begeleiden, loop je bovendien het risico dat de verbouwing langer duurt dan voorzien, de verbouwing duurder uitvalt dan werd gebudgetteerd en dat de kwaliteit te wensen overlaat.

Een bouwbegeleider met ervaring ziet namelijk vlugger de knelpunten en kan daardoor beter mogelijke problemen anticiperen. Het is bovendien uiterst moeilijk om de kosten van een project in te schatten en als je hiermee helemaal geen ervaring hebt, dan wordt het haast onmogelijk om correct te budgetteren.

Dus heb je weinig kennis over verbouwen en weinig of geen tijd, dan kun je er best niet zelf aan beginnen.

De nazorg

Niet alleen tijdens het werk, maar ook na oplevering van het werk is het goed om op een bouwbegeleider te kunnen terugvallen. Als een project niet helemaal naar wens wordt opgeleverd is het handig om te kunnen steunen op een ervaren bouwbegeleider.

De bouwbegeleider adviseert over de mogelijke stappen na de opleveringskeuring en controleert ook de meer- en minderwerken en de eindafrekening.

We Build 4 You spreekt het jargon van aannemers, architecten, loodgieters en timmerlieden. De medewerkers van We Build 4 You beschikken over een uitgebreide bouwkundige en technische kennis en zijn op de hoogte van de allerlaatste wet- en regelgevingen. Wanneer we je project begeleiden word je behoed van bouwkundige uitglijders, financiële tegenvallers, grote vertragingen en onduidelijke communicatie. We Build 4 You staat je bij van bouwtekening tot oplevering.

 

Bekijk onze opgeleverde projecten!

VACATURE DELEN