Quick Contact Informatie

We Build 4 You is een professionele onderneming die aldoor streeft naar het hoogste resultaat.

icon_widget_image Ma - Za 08:00 - 17:30; Zondag - GESLOTEN icon_widget_image Meubelmakerstraat 9e, 1991JD, Velserbroek icon_widget_image + (31) 0255 21 22 72 + (31) 06 26 26 27 60 icon_widget_image Info@wb4u.nl

WIJ KENNEN DE REGELS!

Bouwvergunning

Wij helpen u met het aanvragen van een
omgevingsvergunning. Zowel de tekeningen als de
berekeningen!

VERGUNNING

Bouwvergunning + bouwvergunningaanvragen

 

Bouwvergunning

Voordat wij wat vertellen over bouwvergunningen/omgevingsvergunningen leggen wij eerst uit wat het is en waarvoor het dient. De naam bouwvergunning is vanaf 1 okt 2010 verandert naar omgevingsvergunning, hieronder valt niet alleen de bouwvergunning maar ook een eventuele sloop of kapvergunning en nog veel meer. De omgevingsvergunning is dus de nieuwe bouwvergunning.

Een bouwvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor een gebouw of kunstwerk (weg en waterbouw objecten) In Nederland is het zo dat in de Woningwet wordt bepaald voor welk bouwwerk een vergunning noodzakelijk is. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente en deze kan alleen afgegeven worden mits het bouwwerk voldoet aan vier beleidsplannen:

 1. Het Bouwbesluit (landelijk)
 2. Het Bestemmingsplan (lokaal)
 3. De lokale bouwverordening (lokaal)
 4. Welstandseisen (lokaal)

 

Het Bouwbesluit (wel van toepassing bij vergunningsvrije verbouwingen)

In Nederland voeren wij sinds 1992 het 1e bouwbesluit. Ongeveer iedere tien jaar herzien ze deze bouwtechnische voorschriften waaraan alle nieuwbouw maar ook zeker verbouw moeten voldoen. In het bouw besluit staan alle eisen omschreven aangaande veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Deze bouwbesluitregels kunnen worden gevonden op Rijkoverheid.nl.

 

Het Bestemmingsplan (niet van toepassing bij vergunningsvrije verbouwingen)

In het bestemmingsplan staat op lokaal niveau omschreven wat de spelregels zijn die gelden voor de gemeente waarin je woont. In sommige gevallen is het zo dat gemeentes in het verleden zijn samen gegaan en vanuit een overkoepelend organisatie de regels naleven. In dit bestemmingsplan kunnen regels als bouwhoogte, goothoogte, bebouwbaar oppervlak van het perceel en nog veel meer worden gevonden. Deze regels kunnen worden gevonden op Ruimtelijkeplannen.nl.

bouwvergunning aanvragen

De lokale bouwverordening

In een bouwverordening staan de lokale bouwtechnische maar ook niet bouwtechnische regels omschreven.  Zo kan in de bouwverordening extra regels staan omschreven rondom brandveiligheid maar ook constructieve veiligheid indien bijvoorbeeld slechte palen aanwezig zijn. Naast bouwtechnische voorschriften kunnen ook niet bouwtechnische voorschriften staan omschreven. Denk hierbij aan stedenbouwkundige voorschriften, regels voor het gebruik van bepaalde gebouwen. Maar ook regels voor sloopwerkzaamheden en het verloop van de gemeentelijke procedures. Deze lokale regels kunnen worden gevonden op Decentrale.regelgeving.overheid.nl hierin vindt u een lijst waarin de recente publicaties van alle gemeentes staan omschreven.

 

Welstandseisen

In de welstandsnota wordt voor iedere gemeente opgenomen wat de architectonische kwaliteit van bouwplannen zijn. Indien een bouwwerk in gelijke wordt verbouwd aan de omliggende objecten dan is vaak geen spraken van een toetsing. Mocht dit wel afwijkend zijn dan kan de behandelkende ambtenaar ervoor kiezen om het te laten toetsen door ofwel een gemeentelijke architect maar ook wel ingehuurde architecten. De welstandsnota kan lokaal gevonden worden op de site van de gemeente. Deze lokale regels kunnen worden gevonden op Decentrale.regelgeving.overheid.nl hierin vindt u een lijst waarin de recente publicaties van alle gemeentes staan omschreven.

Hieronder een lijst met de grootste gemeentes uit Nederland.

bouwvergunning

Bouwvergunning aanvragen

Een bouwtekening is niet alleen noodzakelijk voor u als opdrachtgever, maar ook voor de aannemer en de gemeente, wanneer een bouwvergunning aanvragen nodig is. Met een vergunningstekening kunt u deze eenvoudig aanvragen. Ook bij een lastige bouwvergunning helpt WB4U u graag, zoals een verzoek om te mogen afwijken van het bestemmingsplan, het veranderen van een monument en het legaliseren van een afwijkend object.

 

Wat zijn bouwaanvraag tekeningen?

Bouwaanvraag tekeningen volgen na het afronden van de ontwerptekeningen. Wanneer een definitief ontwerp bekend is kan een tekenbureau de bouwvergunningsaanvraag opmaken.

 

Wanneer is een definitief ontwerp gereed?

Een definitief ontwerp is gereed als bekend is wat de vormen van het gebouw worden. Maar ook dient kenbaar te zijn welke materialen gebruikt dienen te worden voor de ruwbouw, gevelafwerking, dakrandafwerking en kozijn typering. Onderstaand staat omschreven wat hieronder valt:

 • Ruwbouw (fundering, houten, stenen, stalen draagconstructie en dakconstructie)
 • Gevelafwerking (baksteen, hout zoals rabat delen, stucwerk, staal of paneelbekleding en de kleuren er van)
 • Dakrandafwerking (wel of geen overstek, type materiaal, kleur)
 • Kozijn type (wat voor kozijn samenstelling is wenselijk en welk materiaal en kleur wordt verlangd?)

 

Wat is nodig voor een bouwaanvraag tekening?

Om een definitieve tekening gereed te maken dienen onderstaande gegevens aangeleverd te worden bij de gemeente:

 • Duidelijk maat gevoerde tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie.
 • Aangeven materialisatie.
 • Maken details, dit zijn uitgewerkte knooppunten waarin verschillende constructie elementen samenkomen.
 • Maken daglichtberekeningen.
 • Maken ventilatieberekeningen.
 • Maken warmteweerstand berekeningen, hiermee tonen wij aan dat aan het bouwbesluit wordt voldaan.
 • Maken van een kosteninschatting.
 • Berekenen van de bruto inhoud.
 • Berekenen van de bruto oppervlakte.
 • Berekenen van de gebruiksoppervlakte.
 • Berekenen van de verblijfsgebieden.
 • Aanleveren van constructieve berekeningen, indien noodzakelijk.

 

Als de bovenstaande set compleet is kunnen de bouwvergunning aanvragen worden ingediend. Gelijktijdig zal ook een set tekeningen worden verstuurd naar de constructeur. Deze zal, daar waar nodig, aantonen hoe stevig de constructie dient te zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat constructie elementen dienen te worden aangepast waarna de tekeningen vernieuwd dienen te worden en opnieuw ingeleverd worden bij de gemeente.

 

Het bouwvergunningstraject

Hierna volgt het bouwvergunningstraject, dit houdt in dat de gemeente gaat kijken en zal toetsen of de woning aan de gestelde eisen van het bouwbesluit voldoet. Wat gebeurt er als de aanvraag niet voldoet?

 • Voldoet deze niet, dan zal de gemeente om aanpassingen of aanvullende stukken vragen.
 • Ook kan het zijn dat het aangevraagde object niet binnen het straatbeeld past, in dat geval dient opnieuw een ontwerp aangeboden te worden.

 

Voldoet de bouwvergunningsaanvraag wel? Dan zal de gemeente hier kennis van geven middels een schriftelijke verklaring. Deze zal in ontvangst worden genomen door persoon die de bouwvergunning aanvraag heeft ingediend en de initiatiefnemer.

 

Bouwaanvraag tekening of bestek/werktekeningen?

Een bouwtekening kan worden gebruikt voor kleine woningaanpassingen zoals: een garage, carport, opbouw, aanbouw of verbouwing van een woning. Als u groter gaat bouwen dan de hier voor beschreven punten of komt met een speciaal ontwerp dan is het te adviseren om een werk- of bestektekening te laten maken. Neem hiervoor altijd even contact op met ons om u goed te laten adviseren. De werktekeningen zijn verder uitgewerkt en geven voor de specialisten een completer beeld van het eindresultaat. Hierover meer in onderstaande alinea.

 

Wat zijn bestektekeningen en werktekeningen?

Bestek en werktekeningen zijn een vervolg op bouwaanvraag of bouwtekeningen. Tijdens het aanvragen van de bouwvergunning kan de bouwtekening nog niet volledig worden gemaakt, hiervoor is extra informatie nodig.

 

Bijvoorbeeld is veelal nog onbekend wat voor afwerkingen gekozen worden. Tijdens de bestek of technische werkomschrijving fase dienen wij op zoek te gaan naar de gewenste materialen en afwerkingen. Al deze bepalingen die wij van van grof naar fijn afwerken kunnen worden vastgelegd in een bestek of technische omschrijving. De keuze van een van deze twee hangt af van de complexiteit van een bouwwerk. Dit is daarom het punt waarin de meeste vragen naar boven komen en verschillende punten als: ontwerp, bouwtechniek, constructieve veiligheid en installaties samen worden gevoegd.

 

Wat zijn werktekeningen?

Werktekeningen zijn uitgewerkte tekeningen die tot op detailniveau het gebouw of object bouwtechnisch op elkaar aan laten sluiten. De tekeningen verbinden het werk van de architect of het tekstbureau met de constructeur, installateurs en eventueel nog andere partijen.

 

Wie maken de werktekeningen?

Werktekeningen wordt door iedere partner gemaakt die bouwtechnisch meewerkt aan de bouw zelf. Denk hierbij aan:

 • Tekenbureau, die het ontwerp maakt.
 • Constructeur, voor het constructieve geraamte.
 • Staalboer, voor hun constructieve staal.
 • Prefab leveranciers, denk daarbij aan prefab beton en houten (HSB) elementen.
 • Installateurs van bijvoorbeeld Elektra, Water, Gas, Data, Ventilatie.
 • Lift en overige installaties.

 

We Build 4 You kan indien u werktekeningen wenst een offerte voor u maken. Vraag een offerte voor werktekeningen aan via dit contactformulier of contactpagina. U kunt in het contactformulier aangeven wat voor woning of pand u heeft, wat voor verbouwing u wenst, of u andere berekeningen nodig heeft en of u een aannemer zoek. Ons bedrijf is breed onderlegd en kan u op vele fronten van dienst zijn of adviseren.

Bouwplannen?

De bouw is de grootste sector van het land waarin vele bedrijven actief zijn. Om hierin de juiste stappen te maken is het verstandig een deskundige raad te plegen die kan helpen in het uitbeelden en vormgeven van ideeën. We Build 4 You kent de regels van het bouwbesluit en maakt samen met u een geschikt ontwerp. Wij stellen voor en samen met u vast wat de wensen zijn. Of dat nou een ontwerptekening, bouwtekenwerk, bestektekening, bouwkosten opstelling of bouwbegeleiding is. Wij hebben alle kennis en tools in huis om uw ideeën tot een succes te volbrengen.

 

Na het inzichtelijk maken van uw ideeën stellen wij een aanvalsplan op. Per project is dit verschillend. Meer over deze onderwerpen kunt u vinden op:

Wij tekenen het!

We Build 4 You kan indien u een bouwvergunning wenst een offerte voor u maken. Vraag een offerte voor een bouwtekening aan via het contact formulier.

Google Review

We Build 4 You Recensies

Top bedrijf! Super leuk in de omgang, snelle service en goed tekenwerk. Ik heb ik het verleden bij een ander tekeningen laten maken en dat lijkt nergens op in verhouding met dit.

Particulier

Marcel Luijsterburg

We Build 4 You Recensies

Al jaren laten wij door we build 4 you en hun partners tekenwerk maken. Fijne partij dus om mee samen te werken.

Zakelijk

Robbie Tol

We Build 4 You Recensies

Onlangs tekeningen laten maken voor onze nieuwe dakopbouw. Super tevreden over de kwaliteit en service die geleverd is !

Particulier

Rezan Matyar

Sven heeft ons erg goed geholpen bij het maken van de bouwtekeningen en het aanvragen van de omgevingsvergunning. Naast het goede advies geven de 3D tekeningen ook een heel mooi beeld van het te verwachten resultaat. Nogmaals heel erg bedankt!!!

Particulier

Pieter Maes