Quick Contact Informatie

We Build 4 You is een professionele onderneming die aldoor streeft naar het hoogste resultaat.

icon_widget_image Ma - Za 08:00 - 17:00; Zondag - GESLOTEN icon_widget_image Haringkade 18, 1976 CP IJmuiden icon_widget_image + (31) 0255 21 22 72 icon_widget_image [email protected]

BOUWVERGUNNING

 • WIJ KENNEN DE REGELS!
 • Wij helpen u met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Zowel de tekeningen als de berekeningen!
VERGUNNING

Meer dan 25 jaar ervaring in de bouw

Alle disciplines binnen 1 bedrijf

Wij zijn de blauwdruk tot uw secces!

Bouwvergunning + bouwvergunningaanvragen

Bouwvergunning

Voordat wij wat vertellen over bouwvergunningen/omgevingsvergunningen leggen wij eerst uit wat het is en waarvoor het dient. De naam bouwvergunning is vanaf 1 okt 2010 verandert naar omgevingsvergunning, hieronder valt niet alleen de bouwvergunning maar ook een eventuele sloop of kapvergunning en nog veel meer. De omgevingsvergunning is dus de nieuwe bouwvergunning.

Een bouwvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor een gebouw of kunstwerk (weg en waterbouw objecten) In Nederland is het zo dat in de Woningwet wordt bepaald voor welk bouwwerk een vergunning noodzakelijk is. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente en deze kan alleen afgegeven worden mits het bouwwerk voldoet aan vier beleidsplannen:

 1. Het Bouwbesluit (landelijk)
 2. Het Bestemmingsplan (lokaal)
 3. De lokale bouwverordening (lokaal)
 4. Welstandseisen (lokaal)

Ontvang gratis extra’s:

Kunt u zich vorstellen dat u uw woning al voordat het gebouwd is in 3D kunt zien. zowel interieur als exterieur visualisaties zijn mogelijk

U kunt zich wel voorstellen dat wanneer u iets nieuws gaat bouwen een deel van het interieur of misschien wel exterieur wil aan pakken om het u helemaal naar de zin te maken. Om u hier mee te helpen biedt We Build 4 You u 1uur aan ontwerptijd aan van een van onze ontwerpers. U kunt hiervoor langs komen maar u kunt dit ook online met ons doorlopen.

Omdat het verbouwen van de woning veel tijd en geld kost is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat er dient te gebeuren om de verbouwing zo tot stand te brengen dat het eindresultaat naar u zin is.

Veel van de keuzes die u dient te maken hangen daarbij af van de bouwkosten. Om u te helpen met wat iets kost hebben wij een calculatie tool voor u gemaakt waarin u zelf de bouwkosten kunt bepalen.

Nadat het teken en berekenwerk is gemaakt dien het werk natuurlijk nog gebouwd te worden. Omdat tekeningen niet voldoende zijn om een aannemer volledig aan te vragen, is het noodzakelijk dat u een goede omschrijving aanlevert waarin overige materialen, kleuren, sanitair, vaste inrichtingen zoals keukens zijn opgenomen. Het gaat immers altijd om veel geld.

Om u te helpen met deze uitvraag biedt We Build 4 You u zij technische omschrijving template aan. Hiermee kunt u zelf een technische omschrijving maken. Mocht u eventueel hulp van ons verlangen dan kunnen wij u hiermee helpen.

Omdat wij graag nog eens met u willen werken ontvangt u gratis 5% korting op uw volgende aankoop. Mocht u zelf echter niet van plan zij om nog eens te bouwen dan kunt u de korting ook één maal weggeven aan familie, vrienden of bekende.

Om u te helpen in uw zoektocht bieden wij u aan om de contactgegevens van 3 aannemers uit uw buurt te verstrekken. Wij hebben een breed landelijk netwerk die wij inzetten en gebruiken u te helpen.

U kunt zich vast wel voorstellen dat het bouwen van een woning niet zomaar even iets is. Omdat de bouw de grootste sector van het land is komt veel specifieke kennis kijken bij het tot stand brengen van bouwwerken.

Wij werken als bouwkundig bureau exclusief samen met een aantal bouwbegeleiders waarvan wij weten dat zij uw klus kunnen klaren. Wij bieden hiermee landelijke dekking.

Graag delen wij deze kennis, u ontvang gratis en geheel vrijblijvend de contact gegevens van een bouwbegeleider uit uw buurt.

Stel vragen op onze blog en op onze social media kanalen Facebook, Linkedin, Instagram.

Meer weten

Het Bouwbesluit (wel van toepassing bij vergunningsvrije verbouwingen)

In Nederland voeren wij sinds 1992 het 1e bouwbesluit. Ongeveer iedere tien jaar herzien ze deze bouwtechnische voorschriften waaraan alle nieuwbouw maar ook zeker verbouw moeten voldoen. In het bouw besluit staan alle eisen omschreven aangaande veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Deze bouwbesluitregels kunnen worden gevonden op Rijkoverheid.nl.

Het Bestemmingsplan (niet van toepassing bij vergunningsvrije verbouwingen)

In het bestemmingsplan staat op lokaal niveau omschreven wat de spelregels zijn die gelden voor de gemeente waarin je woont. In sommige gevallen is het zo dat gemeentes in het verleden zijn samen gegaan en vanuit een overkoepelend organisatie de regels naleven. In dit bestemmingsplan kunnen regels als bouwhoogte, goothoogte, bebouwbaar oppervlak van het perceel en nog veel meer worden gevonden. Deze regels kunnen worden gevonden op Ruimtelijkeplannen.nl.

bouwvergunning aanvragen
De lokale bouwverordening

In een bouwverordening staan de lokale bouwtechnische maar ook niet bouwtechnische regels omschreven.  Zo kan in de bouwverordening extra regels staan omschreven rondom brandveiligheid maar ook constructieve veiligheid indien bijvoorbeeld slechte palen aanwezig zijn. Naast bouwtechnische voorschriften kunnen ook niet bouwtechnische voorschriften staan omschreven. Denk hierbij aan stedenbouwkundige voorschriften, regels voor het gebruik van bepaalde gebouwen. Maar ook regels voor sloopwerkzaamheden en het verloop van de gemeentelijke procedures. Deze lokale regels kunnen worden gevonden op Decentrale.regelgeving.overheid.nl hierin vindt u een lijst waarin de recente publicaties van alle gemeentes staan omschreven.

Welstandseisen

In de welstandsnota wordt voor iedere gemeente opgenomen wat de architectonische kwaliteit van bouwplannen zijn. Indien een bouwwerk in gelijke wordt verbouwd aan de omliggende objecten dan is vaak geen spraken van een toetsing. Mocht dit wel afwijkend zijn dan kan de behandelkende ambtenaar ervoor kiezen om het te laten toetsen door ofwel een gemeentelijke architect maar ook wel ingehuurde architecten. De welstandsnota kan lokaal gevonden worden op de site van de gemeente. Deze lokale regels kunnen worden gevonden op Decentrale.regelgeving.overheid.nl hierin vindt u een lijst waarin de recente publicaties van alle gemeentes staan omschreven.

Hieronder een lijst met de grootste gemeentes uit Nederland.

bouwvergunning

Een bouwtekening is niet alleen noodzakelijk voor u als opdrachtgever, maar ook voor de aannemer en de gemeente, wanneer een bouwvergunning aanvragen nodig is. Met een vergunningstekening kunt u deze eenvoudig aanvragen. Ook bij een lastige bouwvergunning helpt WB4U u graag, zoals een verzoek om te mogen afwijken van het bestemmingsplan, het veranderen van een monument en het legaliseren van een afwijkend object.

Bouwaanvraag tekeningen volgen na het afronden van de ontwerptekeningen. Wanneer een definitief ontwerp bekend is kan een tekenbureau de bouwvergunningsaanvraag opmaken.

Wanneer is een definitief ontwerp gereed?

Een definitief ontwerp is gereed als bekend is wat de vormen van het gebouw worden. Maar ook dient kenbaar te zijn welke materialen gebruikt dienen te worden voor de ruwbouw, gevelafwerking, dakrandafwerking en kozijn typering. Onderstaand staat omschreven wat hieronder valt:

 • Ruwbouw (fundering, houten, stenen, stalen draagconstructie en dakconstructie)
 • Gevelafwerking (baksteen, hout zoals rabat delen, stucwerk, staal of paneelbekleding en de kleuren er van)
 • Dakrandafwerking (wel of geen overstek, type materiaal, kleur)
 • Kozijn type (wat voor kozijn samenstelling is wenselijk en welk materiaal en kleur wordt verlangd?)

Om een definitieve tekening gereed te maken dienen onderstaande gegevens aangeleverd te worden bij de gemeente:

 • Duidelijk maat gevoerde tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie.
 • Aangeven materialisatie.
 • Maken details, dit zijn uitgewerkte knooppunten waarin verschillende constructie elementen samenkomen.
 • Maken daglichtberekeningen.
 • Maken ventilatieberekeningen.
 • Maken warmteweerstand berekeningen, hiermee tonen wij aan dat aan het bouwbesluit wordt voldaan.
 • Maken van een kosteninschatting.
 • Berekenen van de bruto inhoud.
 • Berekenen van de bruto oppervlakte.
 • Berekenen van de gebruiksoppervlakte.
 • Berekenen van de verblijfsgebieden.
 • Aanleveren van constructieve berekeningen, indien noodzakelijk.

Als de bovenstaande set compleet is kunnen de bouwvergunning aanvragen worden ingediend. Gelijktijdig zal ook een set tekeningen worden verstuurd naar de constructeur. Deze zal, daar waar nodig, aantonen hoe stevig de constructie dient te zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat constructie elementen dienen te worden aangepast waarna de tekeningen vernieuwd dienen te worden en opnieuw ingeleverd worden bij de gemeente.

Hierna volgt het bouwvergunningstraject, dit houdt in dat de gemeente gaat kijken en zal toetsen of de woning aan de gestelde eisen van het bouwbesluit voldoet. Wat gebeurt er als de aanvraag niet voldoet?

 • Voldoet deze niet, dan zal de gemeente om aanpassingen of aanvullende stukken vragen.
 • Ook kan het zijn dat het aangevraagde object niet binnen het straatbeeld past, in dat geval dient opnieuw een ontwerp aangeboden te worden.

Voldoet de bouwvergunningsaanvraag wel? Dan zal de gemeente hier kennis van geven middels een schriftelijke verklaring. Deze zal in ontvangst worden genomen door persoon die de bouwvergunning aanvraag heeft ingediend en de initiatiefnemer.

Een bouwtekening kan worden gebruikt voor kleine woningaanpassingen zoals: een garage, carport, opbouw, aanbouw of verbouwing van een woning. Als u groter gaat bouwen dan de hier voor beschreven punten of komt met een speciaal ontwerp dan is het te adviseren om een werk- of bestektekening te laten maken. Neem hiervoor altijd even contact op met ons om u goed te laten adviseren. De werktekeningen zijn verder uitgewerkt en geven voor de specialisten een completer beeld van het eindresultaat. Hierover meer in onderstaande alinea.

Bestek en werktekeningen zijn een vervolg op bouwaanvraag of bouwtekeningen. Tijdens het aanvragen van de bouwvergunning kan de bouwtekening nog niet volledig worden gemaakt, hiervoor is extra informatie nodig.

Bijvoorbeeld is veelal nog onbekend wat voor afwerkingen gekozen worden. Tijdens de bestek of technische werkomschrijving fase dienen wij op zoek te gaan naar de gewenste materialen en afwerkingen. Al deze bepalingen die wij van van grof naar fijn afwerken kunnen worden vastgelegd in een bestek of technische omschrijving. De keuze van een van deze twee hangt af van de complexiteit van een bouwwerk. Dit is daarom het punt waarin de meeste vragen naar boven komen en verschillende punten als: ontwerp, bouwtechniek, constructieve veiligheid en installaties samen worden gevoegd.

Werktekeningen zijn uitgewerkte tekeningen die tot op detailniveau het gebouw of object bouwtechnisch op elkaar aan laten sluiten. De tekeningen verbinden het werk van de architect of het tekstbureau met de constructeur, installateurs en eventueel nog andere partijen.

Werktekeningen wordt door iedere partner gemaakt die bouwtechnisch meewerkt aan de bouw zelf. Denk hierbij aan:

 • Tekenbureau, die het ontwerp maakt.
 • Constructeur, voor het constructieve geraamte.
 • Staalboer, voor hun constructieve staal.
 • Prefab leveranciers, denk daarbij aan prefab beton en houten (HSB) elementen.
 • Installateurs van bijvoorbeeld Elektra, Water, Gas, Data, Ventilatie.
 • Lift en overige installaties.

We Build 4 You kan indien u werktekeningen wenst een offerte voor u maken. Vraag een offerte voor werktekeningen aan via dit contactformulier of contactpagina. U kunt in het contactformulier aangeven wat voor woning of pand u heeft, wat voor verbouwing u wenst, of u andere berekeningen nodig heeft en of u een aannemer zoek. Ons bedrijf is breed onderlegd en kan u op vele fronten van dienst zijn of adviseren.

De bouw is de grootste sector van het land waarin vele bedrijven actief zijn. Om hierin de juiste stappen te maken is het verstandig een deskundige raad te plegen die kan helpen in het uitbeelden en vormgeven van ideeën. We Build 4 You kent de regels van het bouwbesluit en maakt samen met u een geschikt ontwerp. Wij stellen voor en samen met u vast wat de wensen zijn. Of dat nou een ontwerptekening, bouwtekenwerk, bestektekening, bouwkosten opstelling of bouwbegeleiding is. Wij hebben alle kennis en tools in huis om uw ideeën tot een succes te volbrengen.

Na het inzichtelijk maken van uw ideeën stellen wij een aanvalsplan op. Per project is dit verschillend. Meer over deze onderwerpen kunt u vinden op:

Als wij ingeschakeld worden voor een bouwtekening voor een dakkapel, dan maken wij eerst kennis om zo inzicht te krijgen in de specifieke wensen die u heeft. Meteen tijdens dit eerste gesprek kunnen wij u advies geven vanuit onze kennis maar vooral ook vanuit onze ervaring. Vervolgens maken wij een scherpe offerte zodat u altijd precies weet waar u financieel aan toe bent. Daarna starten wij met uw bouwtekening dakkapel zodat u inzicht krijgt in hoe uw verbouwing er uiteindelijk uit gaat zien. Wij verwerken de door u gewenste situatie tot een bouwtekening dakkapel. Als wij de bouwtekening voor uw dakkapel in orde hebben gemaakt, maken wij een begin met de constructieberekening. Daarmee kunnen wij aantonen dat de nieuwe constructie voldoende sterk is.

Werk wijze We Build 4 You

Vraag een offerte aan

Step 1

Offerte Fase

Werk wijze We Build 4 You

OFFERTE FASE

Stap 2

Vraag een offerte aan

Werk wijze We Build 4 You

OFFERTE FASE

Step 3

Kennismaking

Werk wijze We Build 4 You

OPDRACHT FASE

Stap 4

Ontvang ons voorstel

Werk wijze We Build 4 You

OPDRACHT FASE

Step 5

Ja ik wil

Werk wijze We Build 4 You

OPDRACHT FASE

Step 6

Maak kennis met uw expert

Werk wijze We Build 4 You

OPDRACHT FASE

Step 7

Controle ronde

Werk wijze We Build 4 You

OPDRACHT FASE

Step 8

Oplevering of indienen

Google review

We Build 4 You Recensies
Zakelijk

Paul Veninga

Een fijne partij om mee samen te werken!

We Build 4 You Recensies
Particulier

Simon Ric-Hansen

Fantastic service and a pleasure dealing with them!

We Build 4 You Recensies
Particulier

Sandra Slotegraaf

Wij hebben een zeer goede en professionele begeleiding gehad bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Gemeente deed erg moeilijk, maar de medewerkers van We Build 4 You hebben zich extra ingezet en vastgebeten richting de gemeente met een positief resultaat.

We Build 4 You Recensies
Particulier

Jessica Hooghiemstra

Met veel plezier samengewerkt met ontwerper, die op korte termijn iets lastigs voor me moest tekenen en vervolgens een mooie vergunningsaanvraag bij de gemeente heeft gemaakt. Zeer enthousiast, groot inlevingsvermogen en kennis van zaken. Dat t uiteindelijk toch iets duurder werd omdat er alsnog technische zaken bij kwamen kijken was ok: omdat er vertrouwen was!

We Build 4 You Recensies
Particulier

Mariska de Jong - Maarsen

Het is een fijn bedrijf. Ze denken mee, komen met oplossingen. Ze houden je goed op de hoogte hoe het met je tekeningen ervoor staat. Komen hun afspraken na. Ze hebben het erg druk, hierdoor is er tussendoor weinig tijd om te bellen met vragen. Het moet op afspraak.

We Build 4 You Recensies
Zakelijk

Arjen Pronk

Dank voor je heel vlotte hulp en je werk. Dit gaan we zeker vaker doen!

We Build 4 You Recensies
Particulier

Wim Dekker

Onlangs hebben wij van de diensten van We Build 4 U gebruik gemaakt. In dit geval het verzorgen van de tekeningen voor een bouwaanvraag voor onze woning. Direct na het eerste contact is Sven van het doorpakken. Hij luistert goed naar wat jouw wensen zijn en weet dit feilloos te vertalen naar de tekening. Binnen vier werkdagen zijn de tekeningen aangeleverd en kon ik mijn aanvraag bij de gemeente voltooien.

We Build 4 You Recensies
Particulier

Erik Meijers

De start van je verbouwing start bij We Build 4 You Bouwadvies. Via een kennis zijn wij onlangs in contact gekomen met Sven Teeuwen. In de afgelopen periode heeft hij onze bouwtekeningen opgesteld, de vergunning aanvraag gedaan en gaat ook de aankomende verbouwing begeleiden. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking!

We Build 4 You Recensies
Particulier

Christiaan de Ridder

We Build 4 You Bouwadvies hielp ons met de tekeningen, het advies en de vergunningaanvraag voor onze nieuwe woning. Ik heb er geen moment spijt van gehad. Sven en team werken snel, nauwkeurig en leveren op tijd. Toen we doordeweeks geen tijd hadden voor een adviesafspraak, bood Sven aan om zaterdag langs te komen, helemaal top. Ze denken goed mee en komen met inzichten en oplossingen die je niet verwacht. Ik beveel We Build 4 You Construction Advice van harte aan.

We Build 4 You Recensies
Particulier

Sanne Schouten

Betrokken, vriendelijke en professionele organisatie. Wij hebben onze bouwtekeningen door Sven Teeuwen laten maken. Hij denkt mee, levert op tijd en maakt mooie tekeningen.

We Build 4 You Recensies
Particulier

Darryl van Duivenvoorde

Wij hebben gebruik gemaakt van de diensten van WB4U. Sven en zijn team hebben de tekeningen voor ons verzorgd voor een vergunning aanvraag bij de gemeente. Door de drukte duurde het iets langer dan gebruikelijk, wat ik begreep. Toch nog vrij snel de tekeningen ontvangen en kunnen indienen bij de gemeente. Volgende keer maak ik weer gebruik van de diensten van WB4U.

We Build 4 You Recensies
Particulier

Marcel Luijsterburg

Top bedrijf! Super leuk in de omgang, snelle service en goed tekenwerk. Ik heb ik het verleden bij een ander tekeningen laten maken en dat lijkt nergens op in verhouding met dit.

We Build 4 You Recensies
Zakelijk

Robbie Tol

Al jaren laten wij door we build 4 you en hun partners tekenwerk maken. Fijne partij dus om mee samen te werken.

We Build 4 You Recensies
Particulier

Rezan Matyar

Onlangs tekeningen laten maken voor onze nieuwe dakopbouw. Super tevreden over de kwaliteit en service die geleverd is !

We Build 4 You Recensies
Particulier

Pieter Maes

Sven heeft ons erg goed geholpen bij het maken van de bouwtekeningen en het aanvragen van de omgevingsvergunning. Naast het goede advies geven de 3D tekeningen ook een heel mooi beeld van het te verwachten resultaat. Nogmaals heel erg bedankt!!!

Waarom We Build 4 You

eerlijk, open, en transparant.

We Build 4 You is een modern bedrijf dat wordt geleid door twee jonge gedreven eigenaren met op de achtergrond twee ervaren rotten die ieder al 35 jaar meelopen. Gezamenlijk zijn wij goed voor honderden, zo niet duizenden, bouwtekeningen en voorspoedig verlopen projecten. Onze positieve reviews geven aan dat klanten ons werk waarderen.

Samen met ons ervaren team van 8 tekenaars zijn wij in staat vakkundig en op een hoog tempo tekenwerk en berekenwerk te leveren.

Het kiezen van de juiste partij voor een bouwtekening dakkapel

Nu duidelijk is hoe het proces rondom een bouwtekening dakkapel voor u zal verlopen, is het nog een kwestie van het kiezen voor de juiste partij. Er zijn vele bedrijven die de werkzaamheden voor hun rekening kunnen en willen nemen. Uiteraard zoekt u naar die ene partij die net iets meer kan bieden. In de beschrijving van het proces rondom de bouwtekening voor een dakkapel beschreven wij al wat onze werkwijze is. Onze specialistische werkwijze alleen al is een valide reden om voor ons te kiezen.

We build 4 you is een ervaren partij die dankzij haar jarenlange ervaring weet waar gemeenten naar vragen en hoe de klus geklaard dient te worden. Een van onze bouwkundige experts maakt voor u een kloppende bouwtekening dakkapel en, indien gewenst, tekenen wij deze in 3D zodat u vooraf een goed beeld krijgt van het eindresultaat.

Open en eerlijk

Er is echter meer. Wij zijn een bedrijf dat er écht voor gaat. Wij zien problemen niet als tegenslag, maar als een uitdaging! Dat heeft alles te maken met het feit dat u stuit op een groep mensen met passie voor de bouw. En dat dragen wij ook nadrukkelijk uit. Daarnaast zijn wij altijd open en eerlijk en werken wij als partners samen met u als klant. Samen komen wij veel verder dan alleen. Heeft u vragen over een eventuele samenwerking? Neem dan gerust even contact met ons op. Wij hebben altijd een bouwkundig expert voor u klaar staan om alles met u door te nemen.

Trots op uw opdracht

Ondanks het feit dat het maken van een bouwtekening dakkapel volgens vaste protocollen uitgevoerd moet worden, proberen wij in al onze werkzaamheden vooruitstrevend te zijn. We streven ernaar continu te vernieuwen en ontwikkelen. Betere technieken maken het werk voor onze mensen prettiger en het resultaat voor u nog beter. Bovenal zijn wij trots op wat we doen en dit is terug te zien in de manier waarop we de werkzaamheden voor u aanpakken. Inspiratie is voor ons motivatie en goed doen doet goed volgen. U weet dus waar u moet zijn als u een bouwtekening aanbouw of uitbouw wilt laten maken. Wij van We Build 4 You zullen zorgen ervoor dat u trots zal zijn op het resultaat van uw aanbouw of uitbouw. Kortom voor uw bouwtekening dakkapel bent u bij ons aan het juiste adres.

Door onze ervaring weten wij precies waar een bouwtekening dakkapel aan moet voldoen en wat wij door middel van deze tekening moeten laten zien. Dit is met name belangrijk als wij aan de slag gaan met een bouwtekening van uw dakkapel in de vorm van een bouwaanvraag tekening. Deze tekening wordt gemaakt op het moment dat het definitieve ontwerp van de dakkapel een feit is. Dat betekent wanneer de gebruikte vormen in het te bouwen of verbouwen van uw dakkapel helemaal helder zijn en er ook voldoende zekerheid is over de materialen die u daarvoor wilt gaan gebruiken. Ook moet er duidelijkheid zijn op het gebied van zaken als de gevel- en dakrand afwerking. Deze bouwtekening dakkapel is zowel voor uzelf als voor de aannemer en de gemeente noodzakelijk. De gemeente baseert hierop namelijk haar beslissing om al dan niet een vergunning te verlenen.

De bouwtekening is een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag en is daardoor erg belangrijk. Mocht u iets willen gaan bouwen, dan zal u dus een bouwtekening van uw dakkapel moeten hebben. Het is belangrijk dat deze bouwtekening uw wensen goed visualiseert. Het is dan ook belangrijk dat u dit door een expert laat maken. Kies daarom voor ons!

Behalve voor een bouwtekening dakkapel kunt u bij ons voor meer bouwkundige zaken terecht. Zo maken wij berekeningen voor u, kunnen wij u bouwkundig advies geven en kunnen wij eventuele bouwbegeleiding aanbieden. Ook voor een bouwkundig rapport klopt u bij ons aan. Met onze parate kennis en ervaring kunnen wij u altijd op de beste manier van dienst zijn.

Uiteraard maken wij voor u ook een bouwtekening dakkapel in de vorm van een ontwerptekening. Wij beelden met deze tekening uw ideeën uit en leggen dat vast in een  ontwerp. Deze ontwerptekening wordt voornamelijk gemaakt aan de start van een bouwproces, om op deze wijze inzicht te krijgen in het door u gewenste ontwerp. Omdat deze tekeningen voornamelijk met de hand worden gemaakt, spreken wij ook wel van een ontwerpschets. Er wordt geschetst met de wettelijke mogelijkheden in het achterhoofd, net als dat alleen getekend wordt zodra de constructie ook daadwerkelijk mogelijk is. Ook worden de kosten vaak al meegenomen. Wij willen zo vooral een reëel beeld schetsen van iets dat daadwerkelijk binnen uw mogelijkheden ligt.

Verder zijn wij specialist in het maken van bestektekeningen, dit zijn tekeningen die tot in detail uitgewerkt zijn en een vervolg zijn op de bouwaanvraagtekeningen. In een bestek of technische omschrijving worden alle materialen die gebruikt worden ingetekend. Het zijn uitgewerkte tekeningen waarin het gebouw of object bouwtechnisch op elkaar aansluit. Mocht u zoeken naar de geschikte partij voor 3D visualisatiesconstructietekeningensplitsingstekeningen of slooptekeningen, dan bent u bij ons ook meteen aan het enige juiste adres. Want ook die bouwtekening voor je huis nemen wij graag voor onze rekening.

Bij ons kunt u niet alleen terecht voor tekenwerk. Wij hebben namelijk een zeer compleet aanbod en dit houdt in dat u bij ons ook terecht kunt voor het berekenwerk zoals constructieberekeningen. Tevens kunt u bij ons terecht voor de daglicht- en ventilatieberekeningen. Wij werken ook de brandveiligheidseisen uit. Doordat wij dit allemaal aanbieden vindt u in ons een partij die u met het totale plaatje kan helpen. Nadat u met ons in zee gegaan bent weet u precies wat u kunt verwachten en kunt u een bouwvergunning aanvragen.

De Koffie staat voor u klaar!

Wij tekenen het!

We Build 4 You kan indien u een bouwvergunning wenst een offerte voor u maken. Vraag een offerte voor een bouwtekening aan via het contact formulier.