Quick Contact Informatie

We Build 4 You is een professionele onderneming die aldoor streeft naar het hoogste resultaat.

icon_widget_image Ma - Za 08:00 - 17:00; Zondag - GESLOTEN icon_widget_image Haringkade 18, 1976 CP IJmuiden icon_widget_image + (31) 0255 21 22 72 icon_widget_image [email protected]

BOUWVERGUNNING

 • WIJ KENNEN DE REGELS!
 • Wij helpen u met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Zowel de tekeningen als de berekeningen!
VERGUNNING

Goede communicatie

Eerlijk geprijsd

25 jaar ervaring

Bouwvergunning + bouwvergunningaanvragen

Bouwvergunning

Voordat wij wat vertellen over bouwvergunningen/omgevingsvergunningen leggen wij eerst uit wat het is en waarvoor het dient. De naam bouwvergunning is vanaf 1 okt 2010 verandert naar omgevingsvergunning, hieronder valt niet alleen de bouwvergunning maar ook een eventuele sloop of kapvergunning en nog veel meer. De omgevingsvergunning is dus de nieuwe bouwvergunning.

Een bouwvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor een gebouw of kunstwerk (weg en waterbouw objecten) In Nederland is het zo dat in de Woningwet wordt bepaald voor welk bouwwerk een vergunning noodzakelijk is. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente en deze kan alleen afgegeven worden mits het bouwwerk voldoet aan vier beleidsplannen:

 1. Het Bouwbesluit (landelijk)
 2. Het Bestemmingsplan (lokaal)
 3. De lokale bouwverordening (lokaal)
 4. Welstandseisen (lokaal)

Vragen?

Neem dan contact op met Sven Teeuwen.

Meer weten

Het Bouwbesluit (wel van toepassing bij vergunningsvrije verbouwingen)

In Nederland voeren wij sinds 1992 het 1e bouwbesluit. Ongeveer iedere tien jaar herzien ze deze bouwtechnische voorschriften waaraan alle nieuwbouw maar ook zeker verbouw moeten voldoen. In het bouw besluit staan alle eisen omschreven aangaande veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Deze bouwbesluitregels kunnen worden gevonden op Rijksoverheid.nl.

Het Bestemmingsplan (niet van toepassing bij vergunningsvrije verbouwingen)

In het bestemmingsplan staat op lokaal niveau omschreven wat de spelregels zijn die gelden voor de gemeente waarin je woont. In sommige gevallen is het zo dat gemeentes in het verleden zijn samen gegaan en vanuit een overkoepelend organisatie de regels naleven. In dit bestemmingsplan kunnen regels als bouwhoogte, goothoogte, bebouwbaar oppervlak van het perceel en nog veel meer worden gevonden. Deze regels kunnen worden gevonden op Ruimtelijkeplannen.nl.

bouwvergunning aanvragen
De lokale bouwverordening

In een bouwverordening staan de lokale bouwtechnische maar ook niet bouwtechnische regels omschreven.  Zo kan in de bouwverordening extra regels staan omschreven rondom brandveiligheid maar ook constructieve veiligheid indien bijvoorbeeld slechte palen aanwezig zijn. Naast bouwtechnische voorschriften kunnen ook niet bouwtechnische voorschriften staan omschreven. Denk hierbij aan stedenbouwkundige voorschriften, regels voor het gebruik van bepaalde gebouwen. Maar ook regels voor sloopwerkzaamheden en het verloop van de gemeentelijke procedures. Deze lokale regels kunnen worden gevonden op Decentrale.regelgeving.overheid.nl hierin vindt u een lijst waarin de recente publicaties van alle gemeentes staan omschreven.

Welstandseisen

In de welstandsnota wordt voor iedere gemeente opgenomen wat de architectonische kwaliteit van bouwplannen zijn. Indien een bouwwerk in gelijke wordt verbouwd aan de omliggende objecten dan is vaak geen spraken van een toetsing. Mocht dit wel afwijkend zijn dan kan de behandelkende ambtenaar ervoor kiezen om het te laten toetsen door ofwel een gemeentelijke architect maar ook wel ingehuurde architecten. De welstandsnota kan lokaal gevonden worden op de site van de gemeente. Deze lokale regels kunnen worden gevonden op Decentrale.regelgeving.overheid.nl hierin vindt u een lijst waarin de recente publicaties van alle gemeentes staan omschreven.

Hieronder een lijst met de grootste gemeentes uit Nederland.

bouwvergunning

Een bouwtekening is niet alleen noodzakelijk voor u als opdrachtgever, maar ook voor de aannemer en de gemeente, wanneer een bouwvergunning aanvragen nodig is. Met een vergunningstekening kunt u deze eenvoudig aanvragen. Ook bij een lastige bouwvergunning helpt WB4U u graag, zoals een verzoek om te mogen afwijken van het bestemmingsplan, het veranderen van een monument en het legaliseren van een afwijkend object.

Bouwaanvraag tekeningen volgen na het afronden van de ontwerptekeningen. Wanneer een definitief ontwerp bekend is kan een tekenbureau de bouwvergunningsaanvraag opmaken.

Wanneer is een definitief ontwerp gereed?

Een definitief ontwerp is gereed als bekend is wat de vormen van het gebouw worden. Maar ook dient kenbaar te zijn welke materialen gebruikt dienen te worden voor de ruwbouw, gevelafwerking, dakrandafwerking en kozijn typering. Onderstaand staat omschreven wat hieronder valt:

 • Ruwbouw (fundering, houten, stenen, stalen draagconstructie en dakconstructie)
 • Gevelafwerking (baksteen, hout zoals rabat delen, stucwerk, staal of paneelbekleding en de kleuren er van)
 • Dakrandafwerking (wel of geen overstek, type materiaal, kleur)
 • Kozijn type (wat voor kozijn samenstelling is wenselijk en welk materiaal en kleur wordt verlangd?)

Om een definitieve tekening gereed te maken dienen onderstaande gegevens aangeleverd te worden bij de gemeente:

 • Duidelijk maat gevoerde tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie.
 • Aangeven materialisatie.
 • Maken details, dit zijn uitgewerkte knooppunten waarin verschillende constructie elementen samenkomen.
 • Maken daglichtberekeningen.
 • Maken ventilatieberekeningen.
 • Maken warmteweerstand berekeningen, hiermee tonen wij aan dat aan het bouwbesluit wordt voldaan.
 • Maken van een kosteninschatting.
 • Berekenen van de bruto inhoud.
 • Berekenen van de bruto oppervlakte.
 • Berekenen van de gebruiksoppervlakte.
 • Berekenen van de verblijfsgebieden.
 • Aanleveren van constructieve berekeningen, indien noodzakelijk.

Als de bovenstaande set compleet is kunnen de bouwvergunning aanvragen worden ingediend. Gelijktijdig zal ook een set tekeningen worden verstuurd naar de constructeur. Deze zal, daar waar nodig, aantonen hoe stevig de constructie dient te zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat constructie elementen dienen te worden aangepast waarna de tekeningen vernieuwd dienen te worden en opnieuw ingeleverd worden bij de gemeente.

Hierna volgt het bouwvergunningstraject, dit houdt in dat de gemeente gaat kijken en zal toetsen of de woning aan de gestelde eisen van het bouwbesluit voldoet. Wat gebeurt er als de aanvraag niet voldoet?

 • Voldoet deze niet, dan zal de gemeente om aanpassingen of aanvullende stukken vragen.
 • Ook kan het zijn dat het aangevraagde object niet binnen het straatbeeld past, in dat geval dient opnieuw een ontwerp aangeboden te worden.

Voldoet de bouwvergunningsaanvraag wel? Dan zal de gemeente hier kennis van geven middels een schriftelijke verklaring. Deze zal in ontvangst worden genomen door persoon die de bouwvergunning aanvraag heeft ingediend en de initiatiefnemer.

Een bouwtekening kan worden gebruikt voor kleine woningaanpassingen zoals: een garage, carport, opbouw, aanbouw of verbouwing van een woning. Als u groter gaat bouwen dan de hier voor beschreven punten of komt met een speciaal ontwerp dan is het te adviseren om een werk- of bestektekening te laten maken. Neem hiervoor altijd even contact op met ons om u goed te laten adviseren. De werktekeningen zijn verder uitgewerkt en geven voor de specialisten een completer beeld van het eindresultaat. Hierover meer in onderstaande alinea.

Bestek en werktekeningen zijn een vervolg op bouwaanvraag of bouwtekeningen. Tijdens het aanvragen van de bouwvergunning kan de bouwtekening nog niet volledig worden gemaakt, hiervoor is extra informatie nodig.

Bijvoorbeeld is veelal nog onbekend wat voor afwerkingen gekozen worden. Tijdens de bestek of technische werkomschrijving fase dienen wij op zoek te gaan naar de gewenste materialen en afwerkingen. Al deze bepalingen die wij van van grof naar fijn afwerken kunnen worden vastgelegd in een bestek of technische omschrijving. De keuze van een van deze twee hangt af van de complexiteit van een bouwwerk. Dit is daarom het punt waarin de meeste vragen naar boven komen en verschillende punten als: ontwerp, bouwtechniek, constructieve veiligheid en installaties samen worden gevoegd.

Werktekeningen zijn uitgewerkte tekeningen die tot op detailniveau het gebouw of object bouwtechnisch op elkaar aan laten sluiten. De tekeningen verbinden het werk van de architect of het tekstbureau met de constructeur, installateurs en eventueel nog andere partijen.

Werktekeningen wordt door iedere partner gemaakt die bouwtechnisch meewerkt aan de bouw zelf. Denk hierbij aan:

 • Tekenbureau, die het ontwerp maakt.
 • Constructeur, voor het constructieve geraamte.
 • Staalboer, voor hun constructieve staal.
 • Prefab leveranciers, denk daarbij aan prefab beton en houten (HSB) elementen.
 • Installateurs van bijvoorbeeld Elektra, Water, Gas, Data, Ventilatie.
 • Lift en overige installaties.

We Build 4 You kan indien u werktekeningen wenst een offerte voor u maken. Vraag een offerte voor werktekeningen aan via dit contactformulier of contactpagina. U kunt in het contactformulier aangeven wat voor woning of pand u heeft, wat voor verbouwing u wenst, of u andere berekeningen nodig heeft en of u een aannemer zoek. Ons bedrijf is breed onderlegd en kan u op vele fronten van dienst zijn of adviseren.

De bouw is de grootste sector van het land waarin vele bedrijven actief zijn. Om hierin de juiste stappen te maken is het verstandig een deskundige raad te plegen die kan helpen in het uitbeelden en vormgeven van ideeën. We Build 4 You kent de regels van het bouwbesluit en maakt samen met u een geschikt ontwerp. Wij stellen voor en samen met u vast wat de wensen zijn. Of dat nou een ontwerptekening, bouwtekenwerk, bestektekening, bouwkosten opstelling of bouwbegeleiding is. Wij hebben alle kennis en tools in huis om uw ideeën tot een succes te volbrengen.

Na het inzichtelijk maken van uw ideeën stellen wij een aanvalsplan op. Per project is dit verschillend. Meer over deze onderwerpen kunt u vinden op:

Als wij ingeschakeld worden voor een bouwtekening voor een dakkapel, dan maken wij eerst kennis om zo inzicht te krijgen in de specifieke wensen die u heeft. Meteen tijdens dit eerste gesprek kunnen wij u advies geven vanuit onze kennis maar vooral ook vanuit onze ervaring. Vervolgens maken wij een scherpe offerte zodat u altijd precies weet waar u financieel aan toe bent. Daarna starten wij met uw bouwtekening dakkapel zodat u inzicht krijgt in hoe uw verbouwing er uiteindelijk uit gaat zien. Wij verwerken de door u gewenste situatie tot een bouwtekening dakkapel. Als wij de bouwtekening voor uw dakkapel in orde hebben gemaakt, maken wij een begin met de constructieberekening. Daarmee kunnen wij aantonen dat de nieuwe constructie voldoende sterk is.

Stap 1 Offerte | Werkwijze wb4u

Vraag een offerte aan

Step 1

Offerte Fase

Stap 2 Kennismaking | Werkwijze wb4u

OFFERTE FASE

Stap 2

Vraag een offerte aan

Stap 3 Voorstel | Werkwijze wb4u

OFFERTE FASE

Step 3

Kennismaking

Stap 4 Akkoord | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Stap 4

Ontvang ons voorstel

Stap 5 De expert | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Step 5

Ja ik wil

Stap 6 Project inplannen | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Step 6

Maak kennis met uw expert

Stap 7 Controle ronde | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Step 7

Controle ronde

Stap 8 Oplevering | Werkwijze wb4u

OPDRACHT FASE

Step 8

Oplevering of indienen

Google reviews

We Build 4 You Reviews

We zijn super geholpen. De gemeente deed wat moeilijk en daarom hebben hun meerdere keren de tekening iets moeten aaanpassen en opnieuw gestuurd. Was allemaal geen probleem. Kon ze ook altijd bellen voor wat extra advies of vragen👍

We Build 4 You Review

We Build 4 You Bouwadvies hielp ons met de tekeningen, het advies en de vergunningaanvraag voor onze nieuwe woning. Ik heb er geen moment spijt van gehad. Sven en team werken snel, nauwkeurig en leveren op tijd. Toen we doordeweeks geen tijd hadden voor een adviesafspraak, bood Sven aan om zaterdag langs te komen, helemaal top. Ze denken goed mee en komen met inzichten en oplossingen die je niet verwacht.

Google Reviews We Build 4 You

Wij hebben een zeer goede en professionele begeleiding gehad bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Gemeente deed erg moeilijk, maar de medewerkers van We Build 4 You hebben zich extra ingezet en vastgebeten richting de gemeente met een positief resultaat.

We Build 4 You Review

Voor een klant van mij dit bedrijf gevonden voor een bouwtekening die nodig was voor een verbouwing aan zijn woonhuis. Na een kort en zeer prettig telefonisch contact met Sven, heeft zijn bedrijf dit voor ons verzorgd en kregen we direct toestemming van de gemeente om de verbouwing af te ronden zoals gepland. Binnenkort start een verbouwing bij mij thuis en zal ook tekeningen nodig hebben, dus Sven ik hoop dat ik straks nog een keer gebruik mag maken van jullie diensten. Ook niet onbelangrijk om te vermelden. De prijzen zijn zo scherp, dat het niet eens nodig was om te shoppen!

Reviews We Build 4 You

As an expat in the Netherlands, planning a home renovation can be very daunting. Sven and the team from We Build 4 You have been extremely helpful in assisting us with getting the approval we need from the gemeente to make changes to our apartment. I was able to have an (online) meeting with Sven within a couple of days of first contacting them. Sven was very patient and friendly and answered all my questions (and in English!). I was kept informed throughout the entire process and never had to follow-up with them for feedback. Communication was clear and the waiting times short. I can recommend this company to anyone who is in need of a "constructieberekening" to apply for their "omgewingsvergunning".

Review We Build 4 You

Zeer goed geholpen bij het aanvragen van bouwtekeningen en in het verlengde daarvan het aanvragen van een bouwvergunning. Goed advies en goede service. Prettige samenwerking geweest. Een aanrader!

We Build 4 You Google Reviews

Er werd goed geluisterd naar wat wij wilden. Toen de gemeente hier niet mee akkoord ging werd er weer goed meegedacht. Aanpassingen werden tijdig verwerkt.

Google Reviews We Build 4 You

Na veel gezeur over het plaatsen van een dakkapel hebben we wb4u ingeschakeld! Casper was onze contactpersoon en heeft ons waanzinnig goed geholpen!!! De aanvraag voor het plaatsen van het dakkapel is dan ook eindelijk gelukt dankzij WB4U!! Bedankt!!!

We Build 4 You Reviews

We Build 4 You heeft mij uitstekend geholpen met het vergunning- en tekeningenproces t.b.v. het uitvoeren van een verbouwing. Ze reageren snel, adequaat en hebben mij volledig ontzorgd in dit hele proces (inclusief het contact met de gemeente). Ik zou een volgende keer zeker weer WB4U inschake

Google Reviews We Build 4 You

Super goed geholpen, vooral door Casper. Tekeningen waren snel geleverd en wij hebben de vergunningen binnen zonder opmerkingen of gedoe van de gemeente. Heel erg bedankt!

We Build 4 You Review

Bij het tekenen tot aan de aanvraag bij de gemeente. Met name het proces bij de gemeente is erg ingewikkeld en het is dan zeer prettig om goede begeleiding hierin te hebben. Ook het contact met Casper tijdens het hele proces was heel fijn. Hij was altijd goed bereikbaar en nam de tijd om zaken door te nemen. Veel dank!

Google Reviews We Build 4 You

Bij het tekenen tot aan de aanvraag bij de gemeente. Met name het proces bij de gemeente is erg ingewikkeld en het is dan zeer prettig om goede begeleiding hierin te hebben. Ook het contact met Casper tijdens het hele proces was heel fijn. Hij was altijd goed bereikbaar en nam de tijd om zaken door te nemen. Veel dank!

Reviews We Build 4 You

Ik wil het hele team van dit bedrijf dat werkt heel erg bedanken, want dankzij hen heb ik nu een vergunning en kan ik beginnen met de nodige werkzaamheden aan mijn huis. Ze waren zo begripvol en wisten precies wat ze deden. Ik had geen face-to-face ontmoeting met hen, dat hoefde ook niet eens, want ze deden alles online, gewoon door er een te sturen en een e-mail van mij. Echte professionals. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft voor (bouw)zaken voor uw woning bent u bij "We build 4 you" aan het juiste adres. Schrijf gewoon een e-mail naar hen met uw wensen en laat al het andere aan hen over. Het werk wordt goed gedaan!!!! Ik ben zeer tevreden, ik zal in de toekomst zeker weer met ze samenwerken!!!!

We Build 4 You Review

Professional aanpak, goed contact en duidelijk uitleg vanaf eerste moment. Nederlands is niet mijn moeder taal maar toch Dennis & Sven hebben alles gedaan om mij helpen. Met hun hulp kreeg ik er lastig om te regelen bouwvergunning. Toppers!

We Build 4 You Reviews

Het was echt top om samen te werken met Dennis en Daniel van WB4U. Zoveel sneller ging het proces dan dat we gewend waren met andere tekenaars. Er werd goed meegedacht, snel gehandeld en uiteindelijk ook een top tekening en werd de hele vergunningsaanvraag van ons overgenomen. Bij iedere volgende verbouwing schakelen we zeker weer de hulp in van WB4U.

Review We Build 4 You

Wij hadden reeds een ontwerp voor onze stolp die wij gaan renoveren. Voor de vergunning aanvraag met de juiste bijbehorende tekeningen hebben we Build4You gevraagd om ons te helpen. Echt hele fijne ervaring! Het team denkt goed mee , fijne communicatie en nemen de zorg voor de aanvraag van de vergunning uit handen. Echt super gedaan ! Mocht ik ooit weer een tekening nodig hebben, dan weet ik wel waar ik moet zijn! Dank Dennis en Casper !!

Google Reviews We Build 4 You

We Build 4 You heeft voor mij een aanbouw getekend. Zij hebben uitstekend werk verricht met het maken van de verschillende tekeningen (aanvraag en constructie). Prima begeleiding bij het regelen van de vergunning. Zeker aan te bevelen.

Waarom We Build 4 You

eerlijk, open, en transparant.

We Build 4 You is een modern bedrijf dat wordt geleid door twee jonge gedreven eigenaren met op de achtergrond twee ervaren rotten die ieder al 35 jaar meelopen. Gezamenlijk zijn wij goed voor honderden, zo niet duizenden, bouwtekeningen en voorspoedig verlopen projecten. Onze positieve reviews geven aan dat klanten ons werk waarderen.

Samen met ons ervaren team van 8 tekenaars zijn wij in staat vakkundig en op een hoog tempo tekenwerk en berekenwerk te leveren.

Kiezen voor We Build 4 You

Het kiezen van de juiste partij voor een bouwtekening dakkapel

Nu duidelijk is hoe het proces rondom een bouwtekening dakkapel voor u zal verlopen, is het nog een kwestie van het kiezen voor de juiste partij. Er zijn vele bedrijven die de werkzaamheden voor hun rekening kunnen en willen nemen. Uiteraard zoekt u naar die ene partij die net iets meer kan bieden. In de beschrijving van het proces rondom de bouwtekening voor een dakkapel beschreven wij al wat onze werkwijze is. Onze specialistische werkwijze alleen al is een valide reden om voor ons te kiezen.

We build 4 you is een ervaren partij die dankzij haar jarenlange ervaring weet waar gemeenten naar vragen en hoe de klus geklaard dient te worden. Een van onze bouwkundige experts maakt voor u een kloppende bouwtekening dakkapel en, indien gewenst, tekenen wij deze in 3D zodat u vooraf een goed beeld krijgt van het eindresultaat.

Open en eerlijk

Er is echter meer. Wij zijn een bedrijf dat er écht voor gaat. Wij zien problemen niet als tegenslag, maar als een uitdaging! Dat heeft alles te maken met het feit dat u stuit op een groep mensen met passie voor de bouw. En dat dragen wij ook nadrukkelijk uit. Daarnaast zijn wij altijd open en eerlijk en werken wij als partners samen met u als klant. Samen komen wij veel verder dan alleen. Heeft u vragen over een eventuele samenwerking? Neem dan gerust even contact met ons op. Wij hebben altijd een bouwkundig expert voor u klaar staan om alles met u door te nemen.

Trots op uw opdracht

Ondanks het feit dat het maken van een bouwtekening dakkapel volgens vaste protocollen uitgevoerd moet worden, proberen wij in al onze werkzaamheden vooruitstrevend te zijn. We streven ernaar continu te vernieuwen en ontwikkelen. Betere technieken maken het werk voor onze mensen prettiger en het resultaat voor u nog beter. Bovenal zijn wij trots op wat we doen en dit is terug te zien in de manier waarop we de werkzaamheden voor u aanpakken. Inspiratie is voor ons motivatie en goed doen doet goed volgen. U weet dus waar u moet zijn als u een bouwtekening aanbouw of uitbouw wilt laten maken. Wij van We Build 4 You zullen zorgen ervoor dat u trots zal zijn op het resultaat van uw aanbouw of uitbouw. Kortom voor uw bouwtekening dakkapel bent u bij ons aan het juiste adres.

Onze ervaring

Door onze ervaring weten wij precies waar een bouwtekening dakkapel aan moet voldoen en wat wij door middel van deze tekening moeten laten zien. Dit is met name belangrijk als wij aan de slag gaan met een bouwtekening van uw dakkapel in de vorm van een bouwaanvraag tekening. Deze tekening wordt gemaakt op het moment dat het definitieve ontwerp van de dakkapel een feit is. Dat betekent wanneer de gebruikte vormen in het te bouwen of verbouwen van uw dakkapel helemaal helder zijn en er ook voldoende zekerheid is over de materialen die u daarvoor wilt gaan gebruiken. Ook moet er duidelijkheid zijn op het gebied van zaken als de gevel- en dakrand afwerking. Deze bouwtekening dakkapel is zowel voor uzelf als voor de aannemer en de gemeente noodzakelijk. De gemeente baseert hierop namelijk haar beslissing om al dan niet een vergunning te verlenen.

De bouwtekening is een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag en is daardoor erg belangrijk. Mocht u iets willen gaan bouwen, dan zal u dus een bouwtekening van uw dakkapel moeten hebben. Het is belangrijk dat deze bouwtekening uw wensen goed visualiseert. Het is dan ook belangrijk dat u dit door een expert laat maken. Kies daarom voor ons!

Behalve voor een bouwtekening dakkapel kunt u bij ons voor meer bouwkundige zaken terecht. Zo maken wij berekeningen voor u, kunnen wij u bouwkundig advies geven en kunnen wij eventuele bouwbegeleiding aanbieden. Ook voor een bouwkundig rapport klopt u bij ons aan. Met onze parate kennis en ervaring kunnen wij u altijd op de beste manier van dienst zijn.

Samen ontwerpen wij de aanbouw van uw dromen

Uiteraard maken wij voor u ook een bouwtekening dakkapel in de vorm van een ontwerptekening. Wij beelden met deze tekening uw ideeën uit en leggen dat vast in een  ontwerp. Deze ontwerptekening wordt voornamelijk gemaakt aan de start van een bouwproces, om op deze wijze inzicht te krijgen in het door u gewenste ontwerp. Omdat deze tekeningen voornamelijk met de hand worden gemaakt, spreken wij ook wel van een ontwerpschets. Er wordt geschetst met de wettelijke mogelijkheden in het achterhoofd, net als dat alleen getekend wordt zodra de constructie ook daadwerkelijk mogelijk is. Ook worden de kosten vaak al meegenomen. Wij willen zo vooral een reëel beeld schetsen van iets dat daadwerkelijk binnen uw mogelijkheden ligt.

Wat wij nog meer voor u kunnen betekenen

Verder zijn wij specialist in het maken van bestektekeningen, dit zijn tekeningen die tot in detail uitgewerkt zijn en een vervolg zijn op de bouwaanvraagtekeningen. In een bestek of technische omschrijving worden alle materialen die gebruikt worden ingetekend. Het zijn uitgewerkte tekeningen waarin het gebouw of object bouwtechnisch op elkaar aansluit. Mocht u zoeken naar de geschikte partij voor 3D visualisatiesconstructietekeningensplitsingstekeningen of slooptekeningen, dan bent u bij ons ook meteen aan het enige juiste adres. Want ook die bouwtekening voor je huis nemen wij graag voor onze rekening.

Wij leveren ook alle benodigde berekeningen

Bij ons kunt u niet alleen terecht voor tekenwerk. Wij hebben namelijk een zeer compleet aanbod en dit houdt in dat u bij ons ook terecht kunt voor het berekenwerk zoals constructieberekeningen. Tevens kunt u bij ons terecht voor de daglicht- en ventilatieberekeningen. Wij werken ook de brandveiligheidseisen uit. Doordat wij dit allemaal aanbieden vindt u in ons een partij die u met het totale plaatje kan helpen. Nadat u met ons in zee gegaan bent weet u precies wat u kunt verwachten en kunt u een bouwvergunning aanvragen.

De Koffie staat voor u klaar!

Wij tekenen het!

We Build 4 You kan indien u een bouwvergunning wenst een offerte voor u maken. Vraag een offerte voor een bouwtekening aan via het contact formulier.

VACATURE DELEN