Wat zijn bouwtekeningen?

Een bouwtekening is een technische tekening van gebouwen of infrastructuren. Bouwtekeningen zijn nodig om klantwensen visueel te vertalen naar de praktijk. Deze vertaling gaat gepaard met een Plan Van Aanpak, Programma van Eisen, Bestek of andere tekstuele omschrijving.

Er bestaan verschillende soorten bouwtekeningen die de stappen in het proces volgen. Zo zijn er Ontwerptekeningen, Bouwaanvraagtekeningen, Bestektekeningen, Werktekeningen, Detailtekeningen, Constructietekeningen en Installatietekeningen.

Hieronder leggen wij per stap uit wat de In’s en Out’s zijn.

Tekenproces

Tekenproces

Tekenproces

Processen zijn in de bouw wellicht een van de belangrijkste dingen om te volgen. Het gaat immers altijd om veel geld en veel verschillende keuzes. Wij leggen hieronder daarom uit waarvoor de verschillende stappen in de hierboven benoemde tabbladen dienen.

 

Als het idee heerst om te gaan verbouwen dan is het belangrijk te weten wat je daadwerkelijk wil. Dit begint vaak bij het maken van ontwerptekeningen, tijdens deze stap kunnen de verschillende gebouwvormen ontdekt worden. Dit houdt in dat uzelf, een bouwkundig expert of een architect gaat aftasten waar de wensen liggen en wat het financiële budget is voor de verbouwing.

 

Als het ontwerp in kaart is gebracht kan een Bouwaanvraagtekening of Vergunningstekening worden gemaakt. Hierin wordt de definitieve vorm vastgelegd richting u zelf maar ook richting de gemeente. Het is niet altijd nodig om de tekeningen in te dienen bij de gemeente, hiervoor is namelijk vrijstelling verleent voor verschillende objecten. (U kunt meer vinden over de vergunningsvrije bouwwerken op deze site van de overheid) Het gaat bij de aanvraagtekeningen er om dat de buiten materialen, vormen en principe details zijn uitgewerkt. Tijdens het realiseren van de bouwtekeningen zal het bouwwerk worden getoetst aan het bouwbesluit en de lokale wetgeving.

 

Mocht het nodig zijn dan kunnen er ook nog Bestektekeningen en Werktekeningen gemaakt worden. Dit is echter alleen noodzakelijk als het gebouw dusdanig complex is dat verdere uitwerking nodig is voor een goede overdracht naar een aannemer.

Als stelregel kan worden aangehouden dat verbouwingen boven de ton (€100.000,-) in aanraking komen voor een bestektekeningen en werktekeningen. Vanaf hier worden de bedragen dus danig hoog dat risico’s beperkt dienen te worden (onder risico’s verstaan wij onnodig meerwerk door incomplete offerte’s, onenigheid over kwaliteit en kwantiteit maar ook de beheersing van het bouwproces).

 

Tot slot kan er nog worden gekozen om Visuals (ook wel Renders genoemd) van gebouwen te laten maken. Hiermee kan een goed beeld worden verkregen van het daadwerkelijke uiterlijk. Hier wordt veelal voor gekozen bij grote projecten zoals Villa’s Vrijstaande woningen, kantoorpanden, appartementen complexen, vastgoedontwikkelingen of utilitaire projecten.

 

In de volgende tabbladen kunt u lezen welke stappen bij de verschillende type tekeningen of producten nodig zijn. 

Ontwerptekening

Wat is een ontwerptekening?

Een ontwerptekening is een tekening die aan het begin van het bouwproces helpt met inzicht krijgen in het gewenste ontwerp. Veelal worden deze tekeningen met de hand gemaakt, dit noemen wij dan ook het schetsontwerp. Wie maakt het ontwerp? Vanzelfsprekend kan de opdrachtgever zelf aan de slag gaan. Maar dit kan ook uit handen worden gegeven aan een bouwkundig tekenaar of zelfs een architect. Een bouwkundig tekenaar is zich vaak goed bewust van de wettelijke mogelijkheden alsmede constructieve mogelijkheden van een gebouw en zijn ontwerp. Een architect is weer in zijn rol als ontwerper en creator.

 

Wanneer is een ontwerp tekening nodig?

Een ontwerp tekening is nodig om inzicht te krijgen in je eigen wensen. Het helpt snelle afwegingen te maken alvorens alles gelijk professioneel digitaal te verwerken. Veelal gebeurt dit met de hand op papier. Maar ook apps kunnen hier handig bij helpen. Dit komt vaak doordat de apps interieur elementen bevatten die op hun beurt weer inzicht geven bij het indelen. 

 

Wat gebeurt er met de Ontwerptekeningen?

Na het maken van de ontwerptekeningen volgt het voorlopige ontwerp en definitieve ontwerp. Met het definitieve ontwerp kan vervolgens de vergunning worden aangevraagd.

 

Wat is een definitief ontwerp en hoe komt deze tot stand?

Wanneer een samenwerkingsverband wordt aan gegaan met een bouwkundig expert wordt tijdens het proces van schetsontwerp tot definitief ontwerp op de achtergrond mee getekend door een tekenaar. De tekenaar zal gaande weg bij het voltooien van het voorlopig ontwerp tekeningen aanleveren. Deze snelle uitlevering van voorlopige tekeningen zullen bijdragen aan het ontwerp en helpen met inzicht verkrijgen. Bij voltooiing van het voorlopig ontwerp komt het definitieve ontwerp tot stand, dit ontwerp zal de bouwkundig tekenaar uitwerken tot bouwaanvraag tekeningen / vergunningstekeningen.

Bouwvergunning / Bouwtekening

Wat zijn bouwaanvraag tekeningen?

Bouwaanvraag tekeningen volgen na het afronden van de ontwerp tekeningen. Wanneer een definitief ontwerp bekend is kan een tekenbureau de aanvraag opmaken.

 

Wanneer is een Definitief ontwerp gereed?

Een definitief ontwerp is gereed als bekend is wat de vormen van het gebouw worden. Maar ook dient kenbaar te zijn welke materialen gebruikt dienen te worden voor de ruwbouw, gevelafwerking, dakrandafwerking en kozijn typering.

-Ruwbouw (Fundering, Houten, Stenen, Stalen draagconstructie en Dakconstructie)

-Gevelafwerking (Baksteen, Hout zoals rabat delen, Stucwerk, Staal of paneelbekleding en de kleuren er van)

-Dakrandafwerking (wel of geen overstek, type materiaal, Kleur)

-Kozijn type (wat voor kozijn samenstelling is wenselijk en welk materiaal en kleur wordt verlangd?)

 

Wat is nodig voor een bouwaanvraag tekening?

Om een definitieve tekening gereed te maken dienen onderstaande gegevens aangeleverd te worden bij de gemeente.

-Duidelijk maat gevoerde tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie.

-Aangeven materialisatie

-Maken Details (dit zijn uitgewerkte knooppunten waarin verschillende constructie elementen samenkomen)

-Maken Daglichtberekeningen

-Maken Ventilatieberekeningen

-Maken Warmteweerstandsberekeningen (hiermee tonen wij aan dat aan het bouwbesluit wordt voldaan)

-Maken van een kosteninschatting

-Berekenen van de Bruto inhoud

-Berekenen van de Bruto oppervlakte

-Berekenen van de Gebruiksoppervlakte

-Berekenen van de Verblijfsgebieden

-Aanleveren van constructieve berekeningen (indien noodzakelijk)

 

Als de bovenstaande set compleet is kan de aanvraag worden ingediend. Gelijktijdig zal ook een set tekeningen worden verstuurd naar de constructeur. Deze zal daar waar nodig aantonen hoe stevig de constructie dient te zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat constructie elementen dienen te worden aangepast waarna de tekeningen vernieuwd dienen te worden en opnieuw ingeleverd worden bij de gemeente.

 

Hierna volg het vergunningstraject, dit houdt in dat de gemeente gaat kijken en zal toetsen of de woning aan de gestelde eisen van het bouwbesluit voldoet.

Wat gebeurt er als de aanvraag niet voldoet?

– Voldoet deze niet dan zal de gemeente om aanpassingen of aanvullende stukken vragen.

– Ook kan het zijn dat het aangevraagde object niet binnen het straat beeld past, in dat geval dient opnieuw een ontwerp aangeboden te worden.

Voldoet de aanvraag wel!

– Dan zal de gemeente hier kennis van geven middels een schriftelijke verklaring. Deze zal in ontvangst worden genomen door persoon die de aanvraag heeft ingediend.

 

Bouwaanvraag tekening of bestek/ werktekeningen?

 

Een bouwaanvraagtekening kan worden gebruikt voor kleine woning aanpassingen zoals een garage, carport, opbouw, aanbouw of verbouwing van een woning. Als u groter gaat bouwen dan de hier voor beschreven punten of komt met een speciaal ontwerp dan is het te adviseren om bestek of werktekening te laten maken, neem hier over altijd even contact op met ons om u goed te laten adviseren. De werktekeningen zijn verder uitgewerkt en geven voor de specialisten een completer beeld van het eind resultaat. Hierover meer in het volgende tabblad ”bestektekeningen en Werktekeningen.

Bestektekeningen en Werktekeningen

Wat zijn Bestektekeningen en werktekeningen?

Bestek en werktekeningen zijn een vervolg op bouwaanvraag tekeningen. Tijdens het aanvragen van de vergunning kan de bouwtekening nog niet volledig worden gemaakt. hiervoor is extra informatie nodig. 

 

Bijvoorbeeld is veelal nog onbekend wat voor afwerkingen gekozen worden. Tijdens deze fase dienen wij snel te zoeken naar de juiste materialen om zo te zorgen dan de bouw snel kan worden aan gevangen. Dit is daarom het punt waarin de meeste vragen naar boven komen en verschillende partijen samen gevoegd dienen te worden. 

 

 

Renders en 3D Illustraties

Wat zijn Renders en 3D Illustraties

Renders en 3D Illustraties Zijn een verdere uitwerking van een 3D tekening. Hierin wordt de realiteit zo nauw mogelijk benadert.